Toastmasters International е нестопанска образователна организация, която преподава публично говорене и лидерски умения чрез световна мрежа от клубове. Със седалище в Енглууд, Колорадо, членството на организацията надхвърля 357 000 в над 16 600 клуба в 143 страни. 

От 1924 г. Toastmasters International помага на хора с различен произход да станат по-уверени говорители, комуникатори и лидери.

357,000

члена

143

държави

16,600+

клуба

Международна мисия на Toastmasters

Ние даваме възможност на хората да станат по-ефективни комуникатори и лидери.

Областна мисия

Ние изграждаме нови клубове и подкрепяме всички клубове за постигане на високи постижения.

Клубна мисия

Ние предлагаме подкрепящо и позитивно учебено преживяване, в което членовете имат право да развиват комуникативни и лидерски умения, което води до по-голямо самочувствие и личностно израстване.

Как работи Toastmasters? 

Срещите дават възможност на всеки да практикува:

 • Провеждане на срещи. Членовете се учат как да планират и провеждат срещи.
 • Даване на импровизирани речи. Членовете представят импровизирани изказвания по зададени теми.
 • Представяне на подготвени речи. Членовете представят речи въз основа на прогарамата Pathways на Toastmasters. Проектите от Pathways обхващат теми като говорене, организация, вокално разнообразие, език, жестове и убеждаване.
 • Предлагане на конструктивна оценка. Всеки член, който представя подготвена реч, получава оценяващ, който идентифицира силните страни на речта и предлага предложения за подобрение.

Членовете плащат международни такси от $45 на всеки шест месеца, плюс еднократна такса “Нов член” в размер на $20. Всеки Toastmasters клуб определя и допълнителен вътрешен бюджет за покриване разходи за наем на зала и допълнителни материали. 

Какви умения и ползи придобиват членовете на Toastmasters?  

С Toastmasters ученето никога не спира. Присъединете се към Toastmasters и:

 • Подобрете уменията си за говорене пред публика.
 • Изградете лидерски умения.
 • Увеличете максимално своя потенциал.
 • Насладете се на неограничен личностен растеж.
 • Увеличете контактите си в малка и подкрепяща среда.
 • Практикувайте подготвяне на речи и представянето им в групова обстановка.
 • Спечелете конкурентно предимство на работното място.
 • Изградете самочувствие и самопознание.