Какво е “ментор”?

Менторите могат да бъдат намерени навсякъде. Помислете за работата си. Имаше ли някой, който ви помогна да започнете в кариерата си, предлагайки съвети и насоки, показвайки ви как работят нещата и как да ги направите правилно?

Помислете за вашето образование. Имаше ли учител, който прояви особен интерес към вас и който имаше положително влияние върху живота ви?

Вероятно всички можем да назовем поне двама души, които са оказали силен положителен ефект върху живота ни.

Менторът:

  • Проявява личен интерес и помага на неопитен човек (ученика) .
  • Служи като пример за подражание, треньор и довереник.
  • Предлага своите знания, прозрение, перспектива и мъдрост, полезни за ученика.
  • Помага на някой да стане по-успешен и сам да научи нови умения.

Какво прави един Toastmasters ментор?

  • Менторите помагат на новите членове да се запознаят с ръководствата за речите, ролите за срещите в клуба и възможностите, достъпни чрез членството.
  • Менторите помагат на новите членове да се запознаят с клуба и неговите дейности.
  • Помага за развиване увереността на новите членове.
  • Менторите помагат на новите членове да бъдат по-ангажирани в клубните дейности.
  • Менторите запознават новите членове с ресурсите, с които разполагат, което дава възможност на новите членове да напредват по-бързо.

Ако искате да имате свой ментор във Varna Toastmasters, свържете се с нас на varnatoastmasters@gmail.com.