Изпратихме старата и посрещнахме новата година. Какво по-добро може да очакваме от нея? Правилният отговор е – нищо. Защото всичко, което трябва да искаме е тя да бъде различна! И точно приемането на новите особености като нови възможности е това, което ни помага да израснем. Да развием себе си като лидери, които ясно осъзнават средата и как тя се променя. За да можем да приложим най-важното лидерско умение – да се адаптираме.

Не оцелява най-силният, нито най-интелигентният, а този, който най-добре се адаптира към промените.

Чарлз Дарвин

Дистанционното обучение, работата от дома, покупките по интернет и самата комуникация едва ли ще се върнат някога във вида си от както преди. Възприемането на света около нас и взаимодействието ни с него ще е различно. Научаването на нещо ново, професионалната реализация и уменията за работа в екип ще бъдат все повече виртуални. Което означава, че имаме изключителната възможност да постигнем виртуозност с новите лидерски качества, които да развием в себе си.

Редовните срещи на Toastmasters се провеждат вече почти век по един и същи начин – присъствено, с разпределени роли между участниците, като всяка от тях е от ключово значение за създаването на подкрепяща среда за развитие на лидерски умения. В първата част вниманието е насочено към оратори, които представят предварително подготвени речи, а във втория модул е сесията за импровизации.

On-line срещите на Varna Toastmasters следват същата структура. Представянето на всеки обаче е ограничено поради липсата (засега) на технически възможности за холограми. За съжаление и други обстоятелства влияят на преживяването – лоша връзка с интернет, технически особености на микрофоните на участниците, аудио системите или заобикалящата обстановката като цяло. Тя понякога лишава и от визуалното присъствие на всеки един. Все фактори, които ограничават или тотално унищожават всякакъв интерес. И с какво повече е това време от прекараното с интересна холивудска продукция за милиони или добре написана книга?

Преди да стигнем до отговора на този въпрос за сравнението между стоене пред компютъра и участие в среща на Toastmasters, нека си припомним нещо важно. То е такова, защото се отнася до личната ни безопасност. И може да спаси не един живот.

В началото на всеки полет има инструктаж за безопасност и реакция по време на някаква ситуация – турболенция, приводняване, аварийно кацане и дехерметизация. И точно в описанието на процедурата за последното се поява и акцент, който е широко застъпен в литературата за развитие на лидерски умения. Казва се: „Уверете се, че сте поставили своята маска правилно, преди да помогнете на човека до себе си.“

Да се погрижиш за себе си, преди да помогнеш на другите е концепция, която поставя тънка граница между себеосъзнатост и егоцентричност. И тъй като немският език, въпреки всички други свои качества (или може би точно заради тях) е постигнал изключителна екзакност, нека разгледаме тази идея като „sich zu führen die andere zu führen”. Буквалният превод е „да водиш себе си, за да водиш другите“. В бизнес литературата интерпретацията е насочена към „самоконтрол-ръководство“. Вътрешният локус на контрол е в основата на лидерството.

Този полет на аналогията ще кацне безаварийно върху извода, че ситуацията днес, което ще определи нашето утре за дълъг период от време, може да се нарече критична. Но без паника! Инструкциите за справяне са налице. Където трябва да бъде и маската, както трябва и да се спазва социална дистанция. Неприятно е, но няма нищо фатално.

Страшна е социалната изолация. Филмът и книгата могат да отведат на нови и екзотични места. Те предлагат лесно за консумация преживяване, без да изискват подредена и тиха среда, нов микрофон със слушалки. Или да преместим лампата, така че тя да ни свети в очите, само за да се вижда по-добре лицето ни. Но пък и го няма  взаимодействието, което предлагат други интересни като нас самите хора.

On-line срещите на Toastmasters ни учат да се фокусираме върху съдържанието, дават възможност да наблюдаваме самите себе си като в огледало по време на видео-връзката, мотивират ни да инвестираме време и средства в качествена виртуална комуникация. Подготовката на своите речи също е по нов начин с различни интерактивни методи на презентация. Рефлексите за участие в конферентни разговори и адаптирането към различните инструменти за on-line комуникация са от полза и да не изоставаме от технологичното развитие.

Във Варна е първият Черноморски клуб в България и първият клуб в цял свят, в който срещите се провеждат на български език.  

Срещите сега са online – всеки втори понеделник от месеца и отворени за гости! Предстоящите дати се публикуват тук: http://varnatoastmasters.com/calendar.

Допълнителна информация е достъпна, както във Facebook (https://www.facebook.com/varnatoastmasters), а също и в Instagram (https://www.instagram.com/varnatoastmasters).

За любознателните:

Локус на контрола е термин в психологията, който се свързва с убежденията на личността относно причините за добрите или лошите резултати в нейния живот изобщо или в конкретна сфера като здраве или образование.

Концепцията е развита от Джулиян Ротър през 1954 г. и от тогава става важен аспект в личностните изследвания.

Склонността да се приписват резултати от действията на външни фактори се нарича „външен локус на контрола“ (екстерналност).

Склонността да се приписват резултати от действията на вътрешни фактори се нарича „вътрешен локус на контрола“ (интерналност).

Вътрешни фактори тук са свойствата на личността на индивида: неговите усилия, собствените положителни и отрицателни качества, наличието или отсъствието на необходими знания, умения и навици.

Уикипедия
Categories: Toastmasters

Ивайло Георгиев

Вицепрезидент Връзки с обществеността 2020-2021

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *