Изберете своя път за личностно и професионално развитие през новата образователна програма Pathways на Toastmasters International!

Ето какво ще намерите на тази страница:

По какъв път ще поемете?

Pathways е създаден, за да ви помогне да изградите необходимите умения за общуване и лидерство. Състои се от 11 образователни “пътеки”, които преподават повече от 300 уникални компетенции.

Образователните пътеки на Toastmasters.

Всеки “път” съдържа пет нива, а всяко ниво съдържа поредица от проекти. Проект може да бъде:

 • Реч
 • Даване на обратна връзка
 • Изпълнение на специални роли по време на редовните клубни срещи
 • Създаване на блог
 • Създаване на подкаст
 • и други.

Динамично Лидерство

Динамично Лидерство

Този “път” ви помага да изградите своите умения като стратегически лидер. Ще научите повече за различните лидерски и комуникационни стилове, ще разберете как да предотвратявате конфликти и какъв е ефекта им върху екипа. Проектите в този “път” наблягат и върху разработването на стратегии за улесняване на промените в организация или екип, междуличностна комуникация и говоренето пред публика. Този образователен “път” завършва с проект, обвързан с прилагането на вашите лидерски умения.

Ефективен Коучинг

Ефективен Коучинг

Този “път” ви помага да изградите своите умения като позитивен комуникатор и лидер. Чрез проектите, вие ще се научите как да допринасяте за развитието на другите чрез коучинг и ще придобиете умения за публично говорене. Всеки проект подчертава важността на ефективната междуличностна комуникация. Този път завършва с проект „Високопроизводително лидерство“.

Ангажиращ Хумор

Ангажиращ Хумор

Този “път” ви помога да се превърнете в ангажиращ оратор, използващ хумор. Проектите се фокусират върху разбирането на вашето чувство за хумор и как това чувство за хумор може да ви помогне да ангажирате аудиторията. Ще се научите как ефективно да използвате хумор в речите си, включително и по време на предизвикателни ситуации и импровизирани изказвания. Този път завършва с дълга хумористична реч, която ще ви позволи да приложите наученото.

Иновативно Планиране

Иновативно Планиране

Този “път” ви помага да изградите своите умения на оратор и лидер. Проектите се фокусират върху развитието на силна връзка с аудиторията, когато изнасяте речи. Ще научите кои са стъпките за управление на проекти и създаване на иновативни решения. Този път завършва с проект „Високопроизводително лидерство“.

Развитие на Лидерски Умения

Развитие на Лидерски Умения

Този “път” ви помага да изградите своите умения като ефективен комуникатор и лидер. Ще се научите как да управлявате времето си, как да разработите и приложите план, как да ръководите екип и да говорите пред публика. Този път завършва с планирането и изпълнението на събитие, което ще ви позволи да приложите всичко, което сте научили.

Мотивационни Стратегии

Мотивационни Стратегии

Този “път” ви помага да изградите своите умения като мощен и ефективен комуникатор. Ще се научите как да изграждате връзки с хората около вас, ще разберете повече за мотивацията и успешното водене на малки екипи за изпълнение на задачи. Този път завършва с цялостен проект за изграждане на екип, който обединява всички ваши умения – включително публично говорене.

Убедително Влияние

Убедително Влияние

Този “път” ви помага да изградите своите умения като иновативен комуникатор и лидер. Ще се научите как винаги да постигате положителни резултати, как да говорите пред публика и да подобрите комуникацията си с останалите. Всеки проект акцентира върху развитието на лидерски умения в сложни ситуации, както и създаването на иновативни решения когато сте изправени пред предизвикателства. Този път завършва с проект „Високопроизводително лидерство“.

Презентационно Майсторство

Презентационно Майсторство

Този “път” ви помага да изградите своите умения като завършен оратор. Проектите се фокусират върху научаването на това как дадена аудитория реагира на вас и подобряването на връзката ви с членовете на аудиторията. Ще научите техники за това как да пишете и давате ефективни речи. Този път завършва с дълга реч, която ще ви позволи да приложите наученото.

Стратегически Връзки

Стратегически Връзки

Този “път” ви помага да изградите своите умения като лидер в комуникацията. Проектите се фокусират върху разбирането на многообразието, изграждането на лични и / или професионални връзки с различни хора и разработването на стратегия за връзки с обществеността. Пътят завършва с проект, в който ще приложите вашите умения като лидер в доброволческа организация.

Работа в Екип

Работа в Екип

Този “път” ви помага да изградите своите умения като лидер в сътрудничество. Проектите се фокусират върху рзвитието на уменията ви за активно слушане, мотивиране на другите и работа в екип. Всеки проект допринася за изграждането на умения за междуличностна комуникация и публично говорене. Този път завършва с проект, фокусиран върху прилагането на вашите лидерски умения.

Лидерство с Визия

Лидерство с Визия

Този “път” ви помага да изградите своите умения като стратегически комуникатор и лидер. Проектите се фокусират върху развитието на вашите умения за споделяне на информация/идея с група, планиране и създаване на иновативни решения. Този път завършва с развитието и стартирането на дългосрочна лична или професионална визия.

Когато изберете вашия Pathways “път” и започнете да работите върху него, вие ще:

 • Практикувате и подобрявате своите комуникационни и лидерски умения.
 • Правите речи във вашия клуб въз основа на задачите от Pathways.
 • Изградите и усъвършенствате определени компетенции и умения.
 • Завършите набор от проекти, които включват “убедително говорене”, “мотивиране на другите”, “създаване на подкаст” и “водене на група в трудна ситуация”.
 • Развиете реални умения в много различни области – комуникация, лидерство, управление, стратегическо планиране, публични изказвания и други.

Видео обучение на български език

Гледайте това кратко видео, за да научите:

 • Как да се регистрираме в Pathways?
 • Как да изберем своя път?
 • Как да намерим проектите си?
 • Как да приключим своя път?

Колко време ще ми отнеме да завърша образователен “път”?

Всеки път се състои от около двадесет до двадесет и пет проекта.

Завършването на тези проекти може да ви отнеме от 6 месеца до 2 години или повече, в зависимост от ентусиазма ви и времето, което решите да отделите на клубните дейности и подготовка.

Как да избера своя “път”?

Ако не сте сигурни по кой “път” да поемете, ще имате възможност да попълните online въпросник. С помощта на въпросника и отговорите ви за вашите умения, интереси и цели, системата ще ви предложи походящ за вас “път”.

Видео обучения на английски език

В тези видео обучения предоставени от Toastmasters International вие може да научите повече за: