Офицерски екип на Varna Toastmasters за мандат 2021 – 2022

Да служиш като офицер в Toastmasters клуб е чудесна възможност да получите нови знания и опит с ръководна роля.

Ролята на Президент:

 • Отговорен за цялостния успех на клуба.
 • Помага на останалите офицери с техните задължения.
 • Провежда редовни офицерски срещи за планиране и наблюдение напредъка на клуба.
 • Представлява клуба на Toastmasters срещи на нива област, дивизия и дистрикт.
 • Закрива клубните срещи.

Ролята на Вицепрезидент Образование:

 • Планира развитието на клуба и членовете в дългосрочен и краткосрочен план.
 • Подготвя “Плана за успех” на клуба за годината/семестъра и следи за неговото изпълнение.
 • Представлява клуба на Toastmasters срещи на нива област, дивизия и дистрикт.
 • Поема задълженията на Президента, в негово отсъствие.

Ролята на Визепрезидент Членство:

 • Създава и изпълнява стратегия за набиране на нови членове.
 • Посреща посетителите в началото на срещата и ги кани да се присъединят към клуба в края на срещата.
 • Помага на кандидат членовете да попълнят заявлението за членство.
 • Изпраща заявленията за членство и таксите до Toastmasters International.

Ролята на Вицепрезидент Връзки с обществеността:

 • Поддържа уебсайта и социалните мрежи на клуба.
 • Отговаря за PR-а на клуба в областта.
 • Изготвя редовен имейл бюлетин.

Ролята на Отговорник Срещи:

 • Заедно с останалите офицери, подготвя и подрежда залата за провеждане на клубните срещи.
 • Заедно с останалите офицери, подрежда залата след клубните срещи.
 • Открива срещите и предава думата на Домакина на вечерта.

Ролята на Касиер:

 • Събира семестриалните такси и вътрешните такси.
 • Борави с клубния бюджет.
 • Води детайлни отчети за текущото финансово състояние на клуба – разходи, приходи.
 • Подготвя бюджет за годината.

Ролята на Секретар:

 • Води протоколи по време на клубните и офицерските срещи.
 • Помага за поддържането и развитието на уебсайта на клуба.
 • Поддържа регистър на активите членове на клуба.