Допълнителни материали на английски език

Изтеглете примерния график за срещата, за да създадете новия график. След като е готов го изпратете на Вицепрезидент Образование, Вицепрезидент Връзки с обществеността и Отговорник Срещи.

Ролята на Домакин